EDUKOSI TURIZAM - EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU

Kroz projekt EDUKOSI.TURIZAM pružat će se socijalne usluge za 110 osoba s invaliditetom kroz unaprjeđenje i provedbu obrazovnog programa Osposobljavanje za poslove internet prodaje u turizmu, provedbom treninga za razvoj socio-emocionalnih vještina te profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja s ciljem integracije OSI na tržište rada.

PRIJAVI SE
Responsive image

O projektu

Kroz projekt razvija se i provodi program obrazovanja za poslove u turizmu prilagođen OSI.

Za osiguravanje kvalitetne i stručne edukacije, razvija se i provodi program usavršavanja predavača i mentora u radu s OSI. Razvojem digitalne platforme-tržište rada i obrazovanja za OSI, te kroz događaje za poslodavce, promiče se pristup tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Projekt rješava problem nezaposlenosti OSI djelom uzrokovane neodgovarajućim obrazovnim programima i nedovoljnim kompetencijama za rad. Suočavaju se s nejednakim mogućnostima u obrazovanju i zapošljavanju kao najvažnijih aspekata stjecanja neovisnosti, financijske i materijalne sigurnosti te samoostvarenja. Sudjelovanje OSI u svijetu rada bitan je čimbenik njihove socijalne (re)integracije.

Projekt EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU financira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odobrena ukupna vrijednost projekta je 1.240.441,74 kn, a financirat će se u 100%-tnom iznosu ukupnih prihvatljivih izdataka projekta.

Razvoj i stjecanje stručnih kompetencija osoba s invaliditetom

Izradom programa obrazovanja za osobe s invaliditetom „Osposobljavanje za poslove Internet prodaje u turizmu“, dizajniranog prema potrebama poslodavaca u sektoru turizma i ugostiteljstva te provedbom istog, otvara se pristup tržištu rada za osobe s invaliditetom. Rezultat ove zajedničke aktivnosti poslodavaca, osoba s invaliditetom i stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom, ne samo da povećava konkurentnost osoba s invalidititetom na tržištu rada, nego je i promocija mogućnosti koje pruža zapošljavanje osoba s invaliditetom. Internet prodaja je u porastu u svim djelatnostima, a posebno u turizmu. Zanimanje i obrazovni program koji osposobljava osobe s invaliditetom za Internet prodaju su time konkurentni i usklađeni sa suvremenim trendovima. Istraživanjem potreba osoba s invaliditetom ovaj obrazovni program je prilagođen njihovim mogućnostima. Provedbom konkurentnog programa povećava se zapošljivost ciljane skupine, ostvaruje se jačanje ljudskog potencijala u sektoru i povećava se kvaliteta života u zajednici.

Unaprjeđenje kompetencija obrazovnih stručnjaka koji rade u obrazovanju odraslih

Kako bi se osigurala kvalitetan i ciljnoj skupini prilagođen obrazovni program osposobljavanja, razvija se i provodi program usavršavanja za predavače i mentore za rad s osobama s invaliditetom. Unaprijeđenim stručnim i andragoškim kompetencijama za rad u obrazovanju odraslih osoba s invaliditetom, nastavno osoblje u mogućnosti je osigurati kvalitetni prijenos znanja i vještina iz sektora turizma i ugostiteljstva osobama s invaliditetom te time povećati uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom, njihovo ravnopravno uključivanje na tržište rada i smanjenje nezaposlenosti.

Promocija izjednačavanja mogućnosti pristupa tržištu rada za osobe s invaliditetom

Izradom ove digitalne platforme kao inovativnog pristupa tržištu rada za osobe s invaliditetom promovira se i povećava pristupačnost sektora turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom, time što povezuje osobe s invaliditetom koje traže zaposlenje, poslodavce s ponudom poslova za osobe s invaliditetom te ustanove za obrazovanje odraslih, s ponudom obrazovanja prilagođenog osobama s invaliditetom. Organizacijom radionica i okruglog stola za poslodavce promovira se zapošljavanje osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Responsive image